PorTL – A hordozható dózismérő

Mi az a PorTL?

A PorTL egy termolumineszcens dózismérő készülék. Kis méretű, hordozható, megbízható.

PorTL
PorTL

Dózismérés

A civil lakosság (például az egészségügyben vagy a nukleáris iparban dolgozók) sugárbiológiai kockázatának csökkentése érdekében az őket érő sugárzás mennyiségét jól meghatározott keretek között kell tartani. Ennek érdekében az őket érő sugárdózist rendszeresen és pontosan mérni kell. A sugárzás mérésére az egyik általánosan elfogadott módszer a termolumineszcens dozimetria (TLD), mely széleskörűen alkalmazható környezeti és személyi dózismérésre egyaránt.

Miért éppen a PorTL?

A TLD rendszerek legfontosabb előnyei közé tartozik a dózismérők áramellátástól való függetlensége, kis mérete, a széles mérési tartomány, a stabilitás, a dózismérők környezetálló volta és viszonylag alacsony ára. A hagyományos TLD rendszerek hátránya azonban az, hogy a dózismérőket kiértékelés céljából egy laboratóriumba kell szállítani, mely a mérés helyétol sokszor távol helyezkedik el. A hagyományos TLD kiolvasó berendezés nagy méretű, használata bonyolult, képzett személyzetet igényel, ami jelentősen megnöveli az üzemeltetés költségeit.
A fent említett hátrányok kiküszöbölése érdekében a KFKI Atomenergia Kutatóintézet (KFKI AEKI) a BL Electronics Bt. (Magyarország) közreműködésével kifejlesztette az egyedülálló PorTL termolumineszcens dózismérő rendszert. A PorTL rendszer egy kis méretű, könnyű, hordozható TL kiolvasóból és a hozzá tartozó dózismérő patronokból áll.

A PorTL előnyei

 • Kis méretű, könnyű
 • Tápellátás: hálózatról, beépített akkumulátorról, gépkocsi-akkumulátorról
 • A kiolvasó egység tárol minden mérési adatot és a mérésekhez szükséges paraméterek egy részét
 • A dózismérő patronok automatikus azonosítása beépített memóriacsip segítségével
 • Egyszerű üzemeltetés
 • Környezetálló dózismérők
 • A dózismérők a mérés helyén kiértékelhetőek
 • Automatikus, periodikus kiolvasás lehetősége
 • PC-hez soros porton keresztül csatlakoztatható
 • A mért adatok letölthetők PC-re
 • Tetszőleges TL anyag
 • Neutron-gamma sugárzási terek mérése
 • Széles mérési tartomány